Miljöpolicy

Behöver din bil service eller omtanke?

För oss är miljön det viktigaste

Kristianstads billackering skall varaktigt ta ansvar för hela verksamhetens påverkan på miljön genom att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi i vårt dagliga arbete strävar efter ständiga förbättringar och som ett minimum uppfyller de lagar och förordningar som gäller för verksamheten.
  • Vi i vår egen verkstad så fort som det är möjligt erbjuder kunden begagnade originaldelar som alternativ till nya.
  • Vi demonterar och förädlar begagnade originaldelar på ett sådant sätt att våra kunder uppfattar begagnade originaldelar som ett bättre alternativ än nya delar.
  • Vi minimerar vår energiförbrukning.
  • Vi ser till att vår personal är delaktiga i miljöarbetet och har nödvändig kunskap om de krav som ställs och om de miljömål vi arbetar efter.

Lackeringsverkstad

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Husvagn och Husbil

Behöver din husbil/husvagn service eller omtanke?

Behöver din bil service eller omtanke?

Kristianstad

} 07:10 - 16:00
I
Kartografski podaci
Podaci karte ©2019 Google
Kartografski podaciPodaci karte ©2019 Google
Podaci karte ©2019 Google

Sjöhemsvägen 2

Kristianstad