Kristianstad

07:10 - 16:00

Sjöhemsvägen 2

Kristianstad

Kvalitetspolicy

Kristianstads billackering

Kristianstads billackering skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva.
  • Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar.
  • Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar.
  • Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.
Lackeringsverkstad

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Läs mer
Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Läs mer
Husvagn och Husbil

Behöver din husbil/husvagn service eller omtanke?

Läs mer

Behöver din bil service eller omtanke?

Ja, boka service Boka skadeservice